Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

 

  •  Auditoria dels Comptes Anuals.
  •  Revisions limitades.
  •  Certificacions de fets concrets.
  •  Arbitratges.
  •  Investigació sobre fraus comptables.
  •  Actuacions que serveixin d’evidència davant els Tribunals.
  •  Anàlisis de comptes específics.
  •  Avaluació del control intern i organització.
  •  Informes sobre valoració d’empreses