Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

 

  • a) Assessorament comptable

Pels clients que ja realitzen la seva pròpia comptabilitat, els nostres serveis consisteixen en l’assessorament permanent al personal del seu departament, revisions periòdiques dels apunts comptables amb la proposta de les correccions pertinents i reunions periòdiques amb els mateixos i amb la Direcció de l’empresa per informar de les noves normatives que van sorgint en aquesta àrea.

 

  • b) Comptabilitats

Pels clients que ho desitgin, i que la dimensió de l’empresa desaconselli el cost que ocasiona la creació d’un departament comptable, realitzem la comptabilitat amb informació a la Direcció del desenvolupament de l’empresa.

Comptabilitat de documents facilitats pel client i posterior devolució dels mateixos. No obstant, suggerim que ens entreguin fotocòpies per tal que els originals es conservin sempre a les dependències del client.

Confecció de Balanços, Diari i Major de Subcomptes, per la seva entrega mensual o trimestral al client.

No s’inclouen la confecció de Balanços que hagin de ser modificats en relació al Balanç que existeixi comptablement.

Informació puntual de les novetats en matèria comptable.