Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

 •  Estudi de la situació fiscal i proposta de mesures correctores, si fossin necessàries.
 •  Reunions periòdiques trimestrals amb la Direcció de l’empresa amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de l’exercici fiscal.
 •  Butlletins informatius en matèria fiscal.
 •  Estudi i confecció de les declaracions d’IVA.
 •  Relació clientes i proveïdors que superin els 3.000.-euros.
 •  Confecció del model 115 y 180 de retencions de lloguers.
 •  Pagaments a compte de la renda i Impost de Societats.
 •  Confecció del model 349 i intrastats.
 •  Estudi i realització de l’Impost de Societats.
 •  Atendre requeriments de l’Agència Tributària.
 •  Presentació d’ impostos per Internet.
 •  Informació de subvencions i ajudes.
 •  No s’inclouen les actuacions inspectores.