Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

Recolzament jurídic en qualsevol tipus de consultes que puguin plantejar-se, revisió de contractes, orientació en demandes judicials o en situacions de conflicte, fent d’intermediaris per la seva resolució, etc, així com encarregar la representació de qualsevol tipus de demanda ja sigui CIVIL, FISCAL, LABORAL, PENAL, ADMINISTRATIVA, MERCANTIL, URBANISTICA, ETC, que podrà contractar-se amb un advocat especialista per cada cas.

El recolzament i l’orientació estan incloses al preu que oferim dels serveis, i en cas de contractar la representació en les demandes, es fa amb un pressupost especial pels clients que tinguis contractats serveis fiscals, laborals o comptables.

 

També poden realitzar-se:

 

  •  Estudi i tramitació d’herències i successions.
  •  Separacions i divorcis.
  •  Reclamacions d’accidents i a asseguradores.
  •  Redacció de qualsevol tipus de contracte (lloguer, intermediació, col·laboració, compra-venda, arres, testaments, franquícia, etc)
  •  Reclamacions d’impagats.
  •  Tramitació de subvencions i ajudes.