Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish
 •  Butlletins informatius en matèria laboral.
 •  Confecció de Rebuts de salaris o nòmines.
 •  Butlletins de cotització de la Seguretat Social TC.
 •  Altes i baixes d’empresa i treballadors a la Seguretat Social.
 •  Atendre requeriments a Tresoreria.
 •  Confecció IRPF mod. 110 i resum anual mod. 190
 •  Certificats de Renda dels treballadors.
 •  Confecció documents de treball.
 •  Reunions amb la Direcció per analitzar la política de treball i la seva evolució futura.
 •  Domiciliació d’assegurances socials pel sistema red, enviament de nòmines, contractes i impostos per internet.
 •  No s’inclouen les actuacions Inspectores, ni conciliacions al CMAC.