Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

 

 

  • Butlletins informatius en matèria mercantil.
  • Legalització de Llibres de Comptabilitat.
  • Dipòsit de Comptes Anuals.
  • Assessorament a la constitució, modificació o canvis de societats mercantils o patrimonials, estructuració del patrimoni familiar, etc.